Trung tâm mở khóa iCloud iPhone iPad - Hotline: 0964 308 308

Với hơn 6 năm kinh nghiệm nghiên cứu, chúng tôi sẽ mang đến cho quý khách hàng giải pháp giải mã tổng thể chiếc điện thoại iPhone bị khóa tài khoản iCloud.

unlock iphone

Mở khoá tài khoản icloud trên iPad, iPhone khi bị chặn ở màn hình active

Từ iOS 7 trở lên, Apple đã tích hợp thêm tính năng Activation Lock. Đây là một tính năng bảo mật mạnh mẽ trên iPhone iPad. Với tính năng này khi người dùng chưa tắt tài khoản iCloud mà restore hay update lên phiên bản iOS cao hơn thì sẽ phải active bằng tài khoản iCloud được lưu trên máy.

Mở khóa iCloud iPhone iPad

Hiện tại do chương trình bảo mật của Apple dành cho iphone, ipad chạy ios 7.khi các bạn sử dụng tài khoản icloud để lưu trữ văn bản, hình ảnh, nhạc đồng thời sao lưu lại thiết bị trên IOS 7.Với tính năng Activition Lock mới của iOS 7 khi người dùng chưa tắt tài khoản icloud mà restore hay update phiên bản sẽ bị chặn ngay ở màn hình active- See more at: http://dongdomobile.vn/mo-khoa-icloud-iphone-4/#sthash.kpljdwmI.dpuf

Hiện tại do chương trình bảo mật của Apple dành cho iphone, ipad chạy ios 7.khi các bạn sử dụng tài khoản icloud để lưu trữ văn bản, hình ảnh, nhạc đồng thời sao lưu lại thiết bị trên IOS 7.Với tính năng Activition Lock mới của iOS 7 khi người dùng chưa tắt tài khoản icloud mà restore hay update phiên bản sẽ bị chặn ngay ở màn hình active- See more at: http://dongdomobile.vn/mo-khoa-icloud-iphone-4/#sthash.kpljdwmI.dpuf

Hiện tại do chương trình bảo mật của Apple dành cho iphone, ipad chạy ios 7.khi các bạn sử dụng tài khoản icloud để lưu trữ văn bản, hình ảnh, nhạc đồng thời sao lưu lại thiết bị trên IOS 7.Với tính năng Activition Lock mới của iOS 7 khi người dùng chưa tắt tài khoản icloud mà restore hay update phiên bản sẽ bị chặn ngay ở màn hình active- See more at: http://dongdomobile.vn/mo-khoa-icloud-iphone-4/#sthash.kpljdwmI.dpuf

Hiện tại do chương trình bảo mật của Apple dành cho iphone, ipad chạy ios 7.khi các bạn sử dụng tài khoản icloud để lưu trữ văn bản, hình ảnh, nhạc đồng thời sao lưu lại thiết bị trên IOS 7.Với tính năng Activition Lock mới của iOS 7 khi người dùng chưa tắt tài khoản icloud mà restore hay update phiên bản sẽ bị chặn ngay ở màn hình active- See more at: http://dongdomobile.vn/mo-khoa-icloud-iphone-4/#sthash.kpljdwmI.dpuf

Hiện tại do chương trình bảo mật của Apple dành cho iphone, ipad chạy ios 7.khi các bạn sử dụng tài khoản icloud để lưu trữ văn bản, hình ảnh, nhạc đồng thời sao lưu lại thiết bị trên IOS 7.Với tính năng Activition Lock mới của iOS 7 khi người dùng chưa tắt tài khoản icloud mà restore hay update phiên bản sẽ bị chặn ngay ở màn hình active- See more at: http://dongdomobile.vn/mo-khoa-icloud-iphone-4/#sthash.kpljdwmI.dpuf

Hiện tại do chương trình bảo mật của Apple dành cho iphone, ipad chạy ios 7.khi các bạn sử dụng tài khoản icloud để lưu trữ văn bản, hình ảnh, nhạc đồng thời sao lưu lại thiết bị trên IOS 7.Với tính năng Activition Lock mới của iOS 7 khi người dùng chưa tắt tài khoản icloud mà restore hay update phiên bản sẽ bị chặn ngay ở màn hình active- See more at: http://dongdomobile.vn/mo-khoa-icloud-iphone-4/#sthash.kpljdwmI.dpuf

Hiện tại do chương trình bảo mật của Apple dành cho iphone, ipad chạy ios 7.khi các bạn sử dụng tài khoản icloud để lưu trữ văn bản, hình ảnh, nhạc đồng thời sao lưu lại thiết bị trên IOS 7.Với tính năng Activition Lock mới của iOS 7 khi người dùng chưa tắt tài khoản icloud mà restore hay update phiên bản sẽ bị chặn ngay ở màn hình active- See more at: http://dongdomobile.vn/mo-khoa-icloud-iphone-4/#sthash.kpljdwmI.dpuf

Hiện tại do chương trình bảo mật của Apple dành cho iphone, ipad chạy ios 7.khi các bạn sử dụng tài khoản icloud để lưu trữ văn bản, hình ảnh, nhạc đồng thời sao lưu lại thiết bị trên IOS 7.Với tính năng Activition Lock mới của iOS 7 khi người dùng chưa tắt tài khoản icloud mà restore hay update phiên bản sẽ bị chặn ngay ở màn hình active- See more at: http://dongdomobile.vn/mo-khoa-icloud-iphone-4/#sthash.kpljdwmI.dpuf

Hiện tại do chương trình bảo mật của Apple dành cho iphone, ipad chạy ios 7.khi các bạn sử dụng tài khoản icloud để lưu trữ văn bản, hình ảnh, nhạc đồng thời sao lưu lại thiết bị trên IOS 7.Với tính năng Activition Lock mới của iOS 7 khi người dùng chưa tắt tài khoản icloud mà restore hay update phiên bản sẽ bị chặn ngay ở màn hình active- See more at: http://dongdomobile.vn/mo-khoa-icloud-iphone-4/#sthash.kpljdwmI.dpuf

Hiện tại do chương trình bảo mật của Apple dành cho iphone, ipad chạy ios 7.khi các bạn sử dụng tài khoản icloud để lưu trữ văn bản, hình ảnh, nhạc đồng thời sao lưu lại thiết bị trên IOS 7.Với tính năng Activition Lock mới của iOS 7 khi người dùng chưa tắt tài khoản icloud mà restore hay update phiên bản sẽ bị chặn ngay ở màn hình active- See more at: http://dongdomobile.vn/mo-khoa-icloud-iphone-4/#sthash.kpljdwmI.dpuf

Hiện tại do chương trình bảo mật của Apple dành cho iphone, ipad chạy ios 7.khi các bạn sử dụng tài khoản icloud để lưu trữ văn bản, hình ảnh, nhạc đồng thời sao lưu lại thiết bị trên IOS 7.Với tính năng Activition Lock mới của iOS 7 khi người dùng chưa tắt tài khoản icloud mà restore hay update phiên bản sẽ bị chặn ngay ở màn hình active- See more at: http://dongdomobile.vn/mo-khoa-icloud-iphone-4/#sthash.kpljdwmI.dpuf

Hiện tại do chương trình bảo mật của Apple dành cho iphone, ipad chạy ios 7.khi các bạn sử dụng tài khoản icloud để lưu trữ văn bản, hình ảnh, nhạc đồng thời sao lưu lại thiết bị trên IOS 7.Với tính năng Activition Lock mới của iOS 7 khi người dùng chưa tắt tài khoản icloud mà restore hay update phiên bản sẽ bị chặn ngay ở màn hình active- See more at: http://dongdomobile.vn/mo-khoa-icloud-iphone-4/#sthash.kpljdwmI.dpuf

Hiện tại do chương trình bảo mật của Apple dành cho iphone, ipad chạy ios 7.khi các bạn sử dụng tài khoản icloud để lưu trữ văn bản, hình ảnh, nhạc đồng thời sao lưu lại thiết bị trên IOS 7.Với tính năng Activition Lock mới của iOS 7 khi người dùng chưa tắt tài khoản icloud mà restore hay update phiên bản sẽ bị chặn ngay ở màn hình active- See more at: http://dongdomobile.vn/mo-khoa-icloud-iphone-4/#sthash.kpljdwmI.dpufvdvđfdfd

Hiện tại do chương trình bảo mật của Apple dành cho iphone, ipad chạy ios 7.khi các bạn sử dụng tài khoản icloud để lưu trữ văn bản, hình ảnh, nhạc đồng thời sao lưu lại thiết bị trên IOS 7.Với tính năng Activition Lock mới của iOS 7 khi người dùng chưa tắt tài khoản icloud mà restore hay update phiên bản sẽ bị chặn ngay ở màn hình active- See more at: http://dongdomobile.vn/mo-khoa-icloud-iphone-4/#sthash.kpljdwmI.dpuf

Hiện tại do chương trình bảo mật của Apple dành cho iphone, ipad chạy ios 7.khi các bạn sử dụng tài khoản icloud để lưu trữ văn bản, hình ảnh, nhạc đồng thời sao lưu lại thiết bị trên IOS 7.Với tính năng Activition Lock mới của iOS 7 khi người dùng chưa tắt tài khoản icloud mà restore hay update phiên bản sẽ bị chặn ngay ở màn hình active- See more at: http://dongdomobile.vn/mo-khoa-icloud-iphone-4/#sthash.kpljdwmI.dpuf

Hiện tại do chương trình bảo mật của Apple dành cho iphone, ipad chạy ios 7.khi các bạn sử dụng tài khoản icloud để lưu trữ văn bản, hình ảnh, nhạc đồng thời sao lưu lại thiết bị trên IOS 7.Với tính năng Activition Lock mới của iOS 7 khi người dùng chưa tắt tài khoản icloud mà restore hay update phiên bản sẽ bị chặn ngay ở màn hình active- See more at: http://dongdomobile.vn/mo-khoa-icloud-iphone-4/#sthash.kpljdwmI.dpuf

Hiện tại do chương trình bảo mật của Apple dành cho iphone, ipad chạy ios 7.khi các bạn sử dụng tài khoản icloud để lưu trữ văn bản, hình ảnh, nhạc đồng thời sao lưu lại thiết bị trên IOS 7.Với tính năng Activition Lock mới của iOS 7 khi người dùng chưa tắt tài khoản icloud mà restore hay update phiên bản sẽ bị chặn ngay ở màn hình active- See more at: http://dongdomobile.vn/mo-khoa-icloud-iphone-4/#sthash.kpljdwmI.dpuf

Hiện tại do chương trình bảo mật của Apple dành cho iphone, ipad chạy ios 7.khi các bạn sử dụng tài khoản icloud để lưu trữ văn bản, hình ảnh, nhạc đồng thời sao lưu lại thiết bị trên IOS 7.Với tính năng Activition Lock mới của iOS 7 khi người dùng chưa tắt tài khoản icloud mà restore hay update phiên bản sẽ bị chặn ngay ở màn hình active- See more at: http://dongdomobile.vn/mo-khoa-icloud-iphone-4/#sthash.kpljdwmI.dpuf
Hiện tại do chương trình bảo mật của Apple dành cho iphone, ipad chạy ios 7.khi các bạn sử dụng tài khoản icloud để lưu trữ văn bản, hình ảnh, nhạc đồng thời sao lưu lại thiết bị trên IOS 7.Với tính năng Activition Lock mới của iOS 7 khi người dùng chưa tắt tài khoản icloud mà restore hay update phiên bản sẽ bị chặn ngay ở màn hình active- See more at: http://dongdomobile.vn/mo-khoa-icloud-iphone-4/#sthash.kpljdwmI.dpuf
Hiện tại do chương trình bảo mật của Apple dành cho iphone, ipad chạy ios 7.khi các bạn sử dụng tài khoản icloud để lưu trữ văn bản, hình ảnh, nhạc đồng thời sao lưu lại thiết bị trên IOS 7.Với tính năng Activition Lock mới của iOS 7 khi người dùng chưa tắt tài khoản icloud mà restore hay update phiên bản sẽ bị chặn ngay ở màn hình active- See more at: http://dongdomobile.vn/mo-khoa-icloud-iphone-4/#sthash.kpljdwmI.dpuf

Hiện tại có một số khách hàng quên, hoặc mua máy cũ không để ý tài khoản iCloud khi restore lại máy thì bị chặn không active vào sử dụng được. Suachua60s đã có giải pháp mở khoá tài khoản icloud. Sau khi mở khóa iCloud quý khách hàng có thể update, restore thoải mái mà không bị khóa lại tài khoản iCloud cũ.

Dịch vụ mở khoá tài khoả iCloud iPhone iPad chúng tôi cung cấp

STT Dịch vụ Giá Thời gian
1 Mở khóa iCloud iPad 600.000 30 – 60 phút
2 Mở khóa iCloud iPhone 4s Liên hệ 30 – 60 phút
3 Mở khóa iCloud iPhone 5 1.200.000 30 – 60 phút
4 Mở khóa iCloud iPhone 5s 1.200.000 30 – 60 phút
5 Mở khóa iCloud iPhone 6/6s 1.000.000 30 – 60 phút
6 Mở khóa iCloud iPhone 6 Plus/6s Plus 2.000.000 30 – 60 phút
6 Mở khóa iCloud iPhone 7/8 3.000.000 30 – 60 phút
6 Mở khóa iCloud iPhone X Liên hệ 30 – 60 phút

Các câu hỏi thường gặp khi khách hàng mở khoá tài khoản iCloud iPad, iPhone

– Xoá tài khoản icloud trên máy sau này có bị dính lại hay không ?

Nếu bạn tiếp sử dụng iCloud mà bị quên vẫn có thể bị dính icloud. Còn nếu bạn không sử dụng hoặc nhớ tài khoản thì không sao cả, bạn có thể restore thoải mái. Khi làm song để các bạn yên tâm chúng tôi sẻ restore máy của bạn tại chổ để bạn có thể test trực tiếp

Mở khoá tài khoản iCloud giá bao nhiêu ?

Giá mở khoá tuỳ thuộc vào từng model máy. Bạn có thể liên hệ trực tiếp hotline để được báo giá chính xác nhất theo từng phiên bản ? Hotline: 0964.308.308

– Làm sao để kiếm tra iPhone, iPad có bị dính icloud hay không?

Bạn có thể kiểm tra iCloud của máy mình tại Website : www.icloud.com/activationlock. Phần Activation Lock: Off/On (nếu hiển thị là off, đây là thiết bị sạch không có iCloud. Nếu là On, thì máy có cài iCloud)

Liên hệ

Địa điểm giải mã mở khóa bẻ khóa icloud iphone ipad uy tín tại hà nội

Mở khóa iCloud iPhone, Bẻ khóa iCloud iPhone, Phá khóa iCloud iPhone 4 4s 5 5s 6 6s

TRỤ SỞ CHÍNH:
Địa Chỉ: 308 Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, Hà Nội (Xem bản đồ)
Điện thoại: 0964 308 308 / 0977 602 688

CHI NHÁNH 2 TP.HÀ NỘI:
Địa Chỉ: 336 Nguyễn Văn Cừ, Q.Long Biên, Hà Nội (Xem bản đồ)
Điện thoại: 0971 488 444

CHI NHÁNH BẮC NINH:
Địa Chỉ: 42 Hồ Ngọc Lân mới, Y-Na, TP.Bắc Ninh (Xem bản đồ)
Điện thoại: 0962 994 999

CHI NHÁNH TP.HCM:
Địa Chỉ: 342/31 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM.
Điện thoại: 0942 01 55 66

CHI NHÁNH NHẬT BẢN:
Địa Chỉ: 85 Nishi Shinjuku, Shinjuku, Tokyo
Điện thoại: 08094196997

 

Tìm chúng tôi qua Google:

Bẻ khóa icloud iphone 4/4s/5/5s/5se/6/6+/6s/6s+/7/7+ ở đâu uy tín giá rẻ tại Hà Nội
Iphone 4/4s/5/5s/5se/6/6+/6s/6s+/7/7+ bị khóa icloud
Iphone 4/4s/5/5s/5se/6/6+/6s/6s+/7/7+ dính icloud
Mở khóa icloud iPhone 4/4s/5/5s/5se/6/6+/6s/6s+/7/7+ ở đâu uy tín giá rẻ tại Hà Nội
Phá khóa icloud iphone 4/4s/5/5s/5se/6/6+/6s/6s+/7/7+ ở đâu uy tín giá rẻ tại Hà Nội
Giải mã icloud iphone 4/4s/5/5s/5se/6/6+/6s/6s+/7/7+ ở đâu uy tín giá rẻ tại Hà Nội
Cách Mở khóa icloud iPhone 4/4s/5/5s/5se/6/6+/6s/6s+/7/7+
Hướng dẫn mở khóa iCloud iPhone 4/4s/5/5s/5se/6/6+/6s/6s+/7/7+
Làm thế nào để mở khóa iCloud iPhone 4/4s/5/5s/5se/6/6+/6s/6s+/7/7+
Phần mềm mở khóa iCloud iPhone 4/4s/5/5s/5se/6/6+/6s/6s+/7/7+

Tìm chúng tôi qua Google:

Bẻ khóa icloud iPad Air/mini 1/2/3/4 ở đâu uy tín giá rẻ tại Hà Nội
Cách bẻ khóa, mở khóa iCloud iPad Air/mini 1/2/3/4 khi quên mật khẩu
Cách unlock iCloud iPad Air/mini 1/2/3/4
Code unlock iCloud iPad Air/mini 1/2/3/4 ở đâu uy tín giá rẻ tại Hà Nội
Giá bẻ khóa iCloud iPad Air/mini 1/2/3/4 ở đâu rẻ nhất tại Hà Nội
Giá unlock iCloud iPad Air/mini 1/2/3/4 ở đâu rẻ nhất tại Hà Nội
Giải mã iCloud iPad Air/mini 1/2/3/4 ở đâu uy tín tại Hà Nội
How to unlock iCloud iPad Air/mini 1/2/3/4
Mở khóa iPad Air/mini 1/2/3/4 bị khóa icloud
Mở khóa iPad Air/mini 1/2/3/4 dính icloud

Tìm chúng tôi qua Google:

Mở khóa icloud iPad Air/mini 1/2/3/4 ở đâu uy tín giá rẻ tại Hà Nội
Phá khóa icloud iPad Air/mini 1/2/3/4 ở đâu uy tín tại Hà Nội
Phá mật khẩu iCloud iPad Air/mini 1/2/3/4 ở đâu uy tín tại Hà Nội
Phá passcode iPad Air/mini 1/2/3/4 ở đâu uy tín tại Hà Nội
Quên mật khẩu iCloud iPad
Unlock iCloud iPad, iPhone ở đâu uy tín tại Hà Nội
Cách Mở khóa icloudiPad Air/mini 1/2/3/4
Hướng dẫn mở khóa iCloud iPad Air/mini 1/2/3/4
Làm thế nào để mở khóa iCloud iPad Air/mini 1/2/3/4
Phần mềm mở khóa iCloud iPad Air/mini 1/2/3/4

Loading Facebook Comments ...