MỘT CHÚT VỀ CHÚNG TÔI

CHÚNG TÔI LÀ AI?

Một nhóm những người yêu thích ngành dịch vụ, được thúc đẩy bởi các yêu cầu để tạo ra một dịch vụ mà khách hàng tin cậy.

CHÚNG TÔI LÀM GÌ?

Xây dựng một hệ thống sửa chữa nhanh, chất lượng và giải quyết được tất cả các vấn đề của khách hàng.

TẠI SAO LÀM NÓ?

Bởi vì chúng tôi yêu ngành dịch vụ nên chúng tôi muốn xây dựng một hệ thống dịch vụ tốt cả về chất lượng và giá thành.

TỪ KHI NÀO?

Trung tâm Suachua60s đã được nung nấu từ năm 2003, khi người sáng lập Trịnh Thành Nam bước vào năm nhất ĐHQGHN. Năm 2012 anh thành lập bộ phần giải mã, mở khóa iPhone. Đến năm 2013 anh đã hợp nhất các dịch vụ và sáng lập ra trung tâm sửa chữa Suachua60s.